• logo logo
  Oplossingen | Speciale technieken - spetec® | Curatieve waterdichting

  Curatieve waterdichting

  Harstypes

  SPETEC® SEAL en STOP polyurethaanharsen (PU-schuimen) en acrylaatinjectieharsen (gels), en EPICOL® INJ LV epoxyhars, worden gebruikt voor remediëring of curatieve maatregelen bij waterinfiltratie. Er zijn oplossingen voor het waterdicht maken van droge en vochtige scheuren, maar eveneens voor het dichten binnen de halve minuut van lekken met stromend water. Voor elke situatie is een hars met specifieke eigenschappen beschikbaar: starre, half-starre, of flexibele injectieharsen met verschillende viscositeit en uithardingstijden, hydrofobe of hydrofiele harsen, snelle of trage en sterk of weinig expansieve harsen voor zeer dunne of brede scheuren of voegen, en kleine of grote holtes, krachtsoverbrengend voor structurele injecties.

  Lekdichting

  De 1-component schuimvormende PU-waterreactieve harsen met hoog of matig expansievermogen kunnen door de wand worden geïnjecteerd om actieve waterlekken te stoppen en te dichten. In functie van het debiet en de druk, de grootte van de voeg of scheur, en de uitgespoelde grond achter de structuur, worden al dan niet injectiemethodes met verschillende producten gecombineerd. Bijkomend kunnen acceleratoren aan het hars worden toegevoegd, om de reactiesnelheid bij te sturen, zodat steeds een doeltreffende oplossing wordt bekomen.

  Scheur- en scherminjectie

  Waterinfiltratie doorheen betonconstructies komen over het algemeen door scheuren, voegen en grindnesten (gebieden in gestort beton van voornamelijk korrelig aggregaat met holtes ertussen). De structuur kan permanent worden hersteld worden door het uitvoeren van scheurinjectie of scherminjecties met SPETEC®-harsen. De vloeibare harsen worden onder druk geïnjecteerd en afhankelijk van de toepassing in de lekkende scheuren of doorheen de structuur achter lekkende wanden. Voor niet structurele oplossingen zijn er de ductiele of elastische oplossingen met PU-hars en de herhaaldelijk zwelbare acrylgels met zeer lage viscositeit. Indien een structurele versterking van de betonstructuur noodzakelijk is gebruik gemaakt worden van star epoxiehars met zijn krachtsoverbrengende eigenschappen.

  Toepassingsgebied

  Verscheidene harstypes en injectiemethoden kunnen van toepassing zijn binnen eenzelfde project.

  Hierna enkele voorbeelden van constructies waarbij SPETEC®-harsen een curatieve oplossingen bieden.

  logo