• logo logo

  Bouwputten en beschoeiingen

  Bouwkuip beschoeiingen worden aan de randen van bouwputten gebruikt en hebben een grondkerende en waterkerende functie. Ze kunnen zowel tijdelijk worden ingezet tijdens de bouwfase als permanent onderdeel vormen van een bouwconstructie.

  Wanneer damwanden als beschoeiing worden gebruikt kunnen ze tijdens het inbrengen uit het slot raken en ontstaan er openingen in de wand. De beschoeiing kan eveneens bestaan uit in de grond gevormde palen zoals secanspalenwanden, diepwanden (slibwanden, of cement-bentonietwanden), of soilmix-wanden. Voegen of onregelmatigheden, scheuren en barsten vormen bij dit type wanden veelal de oorzaak van waterlekken in de bouwput.

  Bij diepe bouwputten in combinatie met hoge grondwaterstanden kunnen lekken ontstaan met grote debieten en waterdrukken. Op het moment dat deze zich voordoen moet uiterst snel worden ingegrepen om schade aan duur materieel te voorkomen en zo spoedig mogelijk de werken te kunnen hervatten.

  SPETEC® schuimvormende polyurethaan injectieharsen zijn uitermate geschikt voor lekdichting en scherminjecties achter de beschoeiing.

  logo