• logo logo

    Voor het herstellen en versterken van gescheurde betonnen stuwdammen, inclusief het oplossen van lekkages, zijn snelle technieken met hoge levensduur zoals harsinjecties belangrijk om catastrofes te kunnen vermijden en de veiligheid te kunnen garanderen. Epoxyharsen zijn zeer geschikt voor structurele herstellingen in de scheuren, terwijl polyurethaanharsen vaak als tijdelijke en permanente lekdichting worden voorzien. Permanente waterdichting van holtes en voegen in de betonstructuur kunnen met poylurethaan of acrylharsen worden uitgevoerd. 

    De voegen en scheuren van stuwdammen bewegen zeer dynamisch onder invloed van de weersomstandigheden en grote schommelingen van de belasting of waterstand, en vereisen daarom een flexibele oplossing om de oorzaak aan te pakken. Vaak beschikken de dammen over waterkrachtcentrales en is het vanuit economisch standpunt en voor de energiebevoorrading uiterst belangrijk dat de lekken naast de dam in de grond of in rotsformaties aan de zijde van het stuwmeer worden gedicht. Hiertoe verwijzen we naar het segment van de SPETEC® geotechnische oplossingen.

    logo