• logo logo

  Waterlekkages in tunnels vormen een belangrijke uitdaging die onmiddellijke aandacht vereist. Niet enkel voor bestaande tunnels zijn onderhoudswerken voor lekdichting nodig, ook bij de bouw van een nieuwe tunnel dient rekening te worden gehouden met preventieve waterdichtingsmaatregelen en initiële scheur- en voegdichtingen d.m.v. harsinjecties. Het negeren van waterinfiltratieproblemen zal de omvang en kosten doen toenemen en kan ernstige gevolgen hebben voor zowel de structurele integriteit van de tunnel als de veiligheid van de gebruikers. Uitdienststelling van de tunnel heeft meestal grote gevolgen op het verkeer en bijgevolg de economie.

  Waterlekken ontstaan veelal als gevolg van openingen tussen tunnelelementen, onvoldoende dichting van voegsystemen, betonkrimp, onvoldoende betondekking, foute positionering van wapeningsstaal, grindnesten, onvoorziene belastingen of warmteontwikkeling, …. Gronderosie achter de tunnelwand kan scheuren van de betonstructuur en stabiliteitsproblemen teweeg brengen. Na langere tijd kan er eveneens aantasting van het beton ontstaan en wapeningscorrosie, welke de structurele sterkte doen afnemen of aanleiding kan geven tot instabiliteit.

  Vooral de voegen (stortvoegen, hernemingsvoegen, constructievoegen, en dilatatievoegen) zijn plaatsen die extra aandacht verdienen bij de bouw van een tunnel. Het op voorhand of preventief voorzien van injectiebuissystemen is hierbij zeer doeltreffend gebleken. Deze kan op een prefab betondeel worden aangebracht of voorafgaand in een voeg worden ingestort. Na de plaatsing kunnen deze bij lekkage met laag viskeuze polyurethaan of acrylhars worden geïnjecteerd. Het injectiebuissystem is terug te vinden bij de SPETEC® preventieve waterdichtings-oplossingen.

  Voor grondstabilisatie, het vullen van grotere holtes in grond of rotsformaties, of het liften van verzakte delen, wordt verwezen naar complementaire injectiemethoden onder de SPETEC® geotechnische oplossingen.

  Hierna volgt een van de meest voorkomende tunneltypes waarvoor SPETEC®-injectieharsen worden ingezet, en het belang om deze tijdig te beschermen tegen waterinfiltratie en onmiddellijk in te grijpen bij waterlekkages:

  • Nutstunnels: bevatten kritieke infrastructuur zoals elektrische bedrading, waterleidingen en gasleidingen, welke in contact met water tot corrosie van leidingen en kortsluiting kan leiden.
  • Spoortunnels: zijn bijzonder gevoelig voor waterlekken vanwege de elektrische componenten en de hoge snelheid van de treinen. Indringen van water kan de spoorbedding aantasten, en verzaking van de sporen.
  • Metrotunnels: bevinden meestal onder drukke stedelijke gebieden, en zijn gevoelig voor waterlekken vanuit de omliggende grond en bestaande nutsleidingen. Lekkages kunnen de dienstverlening verstoren en leiden tot vertragingen en hogere onderhoudskosten.
  • Wegtunnels: zijn gevoelig voor waterlekkages van zowel de tunnelwanden als de rijweg. Waterophoping kan gevaarlijke rijomstandigheden veroorzaken, met ongelukken en files tot gevolg.
  • Voetgangerstunnels: stagnatie van water kan gladheid of ontoegankelijkheid veroorzaken, en de vochtige omgeving kan een broedplaats worden voor schimmel en bacteriën.
  logo