• logo logo

  Gebouwen en Industrie

  Zowel woon-, kantoor als industriegebouwen krijgen vaak te maken met waterinfiltratie via ondergrondse delen van het gebouw en delen in contact met water. Vooral bij oudere en monumentale gebouwen kunnen er ook problemen door opstijgend vocht in de wanden boven het maaiveld ontstaan.

  De SPETEC® -harsproducten voor waterdichting kunnen de scheuren, voegen, buisdoorgangen, grindnesten of andere holten in structuur uit beton of metselwerk dichten, en tegelijk de niet zichtbare problemen zoals gronduitspoeling achter de structuur oplossen.

  Bij stabiliteitsproblemen of verzakte constructieonderdelen kan een combinatie met harsinjecties in de grond of onder de structuur (fundering, grondplaat, waterreservoirs, riolering,…) nodig zijn, en dit volgens de methoden beschreven bij de geotechnische oplossingen.

  Veel voorkomende onderdelen van gebouwen waarbij waterinfiltratieproblemen scheuren optreden of scheuren gedicht moeten worden om bodemverontreiniging tegen te gaan zijn: Kelders, vloeren op volle grond, opritten, liftschachten, bedrijfsvloeren, mangaten en toezichtsputten, retentiebakken uit beton voor chemische stoffen en waterbekkens.

  logo