• logo logo

    Ondergrondse parkeergarages

    Ondergrondse parkeergarages hebben door hun bouwwijze en diepte in de grond en onder het freatisch oppervlak veelal te kampen met waterinfiltratieproblemen via expansievoegen, kimnaden of vloer-wand aansluitingen. Ook scheuren in de vloerplaat op volle grond ten gevolge van differentiële zettingen, scheuren in tussendekken of de dakplaat, of openingen in keerwanden kunnen waterinfiltratieproblemen veroorzaken. 

    Niet enkel de keuze van het juiste injectiehars is belangrijk bij het oplossen van deze problemen, maar eveneens de toepassingsmethode.

    De oplossing wordt op maat uitgewerkt en de injecties kunnen horizontaal, verticaal of bovenhoofds worden toegepast.

    logo