• logo logo
  Oplossingen | Vloeibare waterdichting & slijtlagen | Duurzame oplossingen voor parkingvloeren en parkeerdaken

  Duurzame oplossingen voor parkingvloeren en parkeerdaken

  Voor het gebruik van parkeerfaciliteiten moet meestal worden betaald en daarom is het voor de eigenaar absoluut noodzakelijk dat deze constructies in zeer goede staat verkeren. Na jaren dienst is dit soms niet meer het geval en dit door toedoen van mechanische slijtage en door continue belasting van het oppervlak, trillingen, thermische invloeden waaronder vorst, zettingen van het gebouw, en chemische aantasting door water, of door met dooizouten vervuild smeltwater, en uitlaatgassen. Daardoor ontstaat betonschade, scheuren, lekkages en schade door versnelde slijtage als gevolg.

  De aantasting van beton en de eerste corrosie verschijnselen van het wapeningsstaal zijn niet onmiddellijk zichtbaar en kunnen tot gevaarlijke situaties leiden op gebied van stabiliteit en veiligheid van de structuur. Eens het wapeningsstaal is aangetast wordt het proces nog versneld en komen er betondelen los, welke aanleiding kunnen geven tot schade aan de geparkeerde wagens of aan de ondergelegen functioneel benutte ruimtes onder het parkeerdak. Wanneer de problemen worden waargenomen, zullen de herstelkosten hoog oplopen.

  Slecht onderhouden, donkere, vuile parkeergelegenheden geven ook een groot gevoel van onveiligheid bij de gebruikers.

  De RESIPLAST NV systemen zijn een goede investering. Ze zorgen ervoor dat de betonnen of stalen draagconstrcutie duurzaam beschermd worden, de veiligheid voor de volgende jaren kan gegarandeerd worden en dat de levensduur van dit gedeelte van het gebouw verlengd wordt. De systemen zijn zowel geschikt bij nieuwbouw- als bij renovatie projecten. Ze beschermen de structuren tegen mechanische en chemische belasting en tegen allerhande weersinvloeden.

  De POLYAC®-systemen laten toe om bij herstel van accidentele schade of renovatie lokaal herstellingen uit te voeren en door de snelle uitharding de buitendienstelling tot het minimum te beperken. Voor onderliggende tussendekken of vloeren op volle grond of hellingbanen zijn er eveneens (watergebaseerde) epoxy in het EPISOL® -gamma beschikbaar.

  Het is absoluut noodzakelijk om de situatie geval per geval grondig te bestuderen. Een ondergronds dek, een tussendek of een parkeerdak of hellingsbaan behoeven elk een specifieke oplossing en het juiste systeem moet zorgvuldig gekozen worden afhankelijk van de noden van de te beschermen of renoveren zone, de staat van de ondergrond, beschikbaar budget en de esthetische verwachtingen.

  ONZE SYSTEMEN VOOR PARKEERDAKBEHEER

  logo