• logo logo

    Riolen en afvalwater­structuren

    Het beton van afvalwaterstructuren en vooral riolen hebben het zwaar te verduren als gevolg van aantasting door chemicaliën en biogene zwavelzuuraantasting. Pas de laatste decennia is duidelijk geworden dat een beschermingsbekleding van deze structuren wenselijk is om waterlekken te voorkomen. Toch zijn er ook andere ooraken die bij ondergrondse afvalwaterstructuren tot waterinfiltratie in de bodem kunnen leiden, zoals bodemverzakking of erosie, aantasting door wortels van beplanting of het overschrijden van de toelaatbare belasting.

    SPETEC®-harsen zijn inzetbaar om lekkages in een beginstadium of vergevorderd stadium af te dichten.

    Voor het vullen van grote holtes rond de ondergrondse structuren kan verwezen worden naar de SPETEC®-geotechnische oplossingen.

    logo