• logo logo

  Nieuws | Nieuwe verplichtingen voor veilig gebruik van diisocyanaten

  Nieuwe verplichtingen voor veilig gebruik van diisocyanaten

  01/03/2023

  Op 4 augustus 2020 is in het Publicatieblad van de Europese Unie een nieuwe beperking op diisocyanaten bekendgemaakt.

  Het werken met diisocyanaten kan overgevoeligheid van de luchtwegen en de huid veroorzaken. Om ervoor te zorgen dat werknemers veilig kunnen blijven werken met diisocyanaten, worden vanaf 24 augustus 2023 nieuwe opleidingseisen verplicht voor professionele en industriëlegebruikers van producten met een totale concentratie monomeer-diisocyanaat van meer dan 0,1% (gewichtsprocent). De nieuwe verordening geldt alleen voor de handelaars en de industrie. Enkele jaren geleden is al een aparte regelgeving voor consumenten/DIY-gebruik in werking getreden.

  Wat betekent deze beperking?

  Etikeringsvereisten op verpakking

  Producten die vanaf 24 februari 2022 in de handel worden gebracht, dragen een duidelijk zichtbare verwijzing naar de opleidingseis op het etiket. Enkel indien het niet mogelijk is dit op de productverpakking aan te brengen is er een verplichting om de melding in het veiligheidsblad van het product op te nemen. Resiplast-producten die aan deze beperkingen onderworapen zijn, dragen reeds het juiste etiket. De concentratie van de PUMA-gebaseerde Polyac®-producten ligt onder de grenswaarde en de restricties gelden bijgevolg niet voor het Polyac®-gamma.

  Alle gebruikers opgeleid en gecertificeerd

  Volgens de nieuwe beperking zorgen leveranciers van diisocyanaten er enerzijds voor dat de ontvanger opleidingsmateriaal en cursussen krijgt in de officiële taal of talen van de lidstaat/lidstaten waar de stof(fen) of mengsel(s) worden geleverd. Anderzijds is het de verantwoordelijkheid van werkgevers om ervoor te zorgen dat hun werknemers de opleiding over het veilige gebruik van diisocyanaten met succes hebben afgerond voordat ze de stof of het mengsel gebruiken of hanteren. De training moet rekening houden met de specificiteit van de geleverde producten, inclusief samenstelling, verpakking en ontwerp. Alle professionele of industriële verwerkers van producten die diisocyanaten bevatten moeten uiterlijk op 24 augustus 2023 een applicatietraining volgen en vervolgens een certificaat ontvangen dat verder gebruik toestaat.

  Waar kan ik informatie over de trainingen vinden?

  Twee Europese chemische organisaties, ISOPA & ALIPA, hebben een website ontworpen en een opleidingsprogramma uitgewerkt rond het veilig gebruik van diisocyanaten voor industriële en beroepsmatige gebruikers. Op www.safeusediisocyanates.eu kunnen leveranciers en gebruikers al het benodigde materiaal vinden dat volgens de REACH-vereisten moet worden getraind. Het platform biedt verscheidene trainingspaden, waaronder specifieke inhoud voor coatingtoepassingen. Per toepassingsgebied is er een op maat gemaakte opleiding.

  Waar komen de diisocyanaten voor?

  Diisocyanaten worden gebruikt als reactieve chemicaliën of als bouwsteen voor Polyurethaan (PU) producten; zij reageren met het polyol om het PU-product te vormen en worden verbruikt tijdens het uitharden. De stof wordt niet in afgewerkte artikelen aangetroffen.

  Blijven PU-producten op de markt?

  De beperking is bedoeld om onveilige behandeling van diisocyanaten te voorkomen en niet om de beschikbaarheid van producten te beperken. Vanwege hun unieke eigenschappen in veel toepassingen, zullen PU-producten op grote schaal beschikbaar blijven.

  Is deze training eenmalig?

  Elke medewerker zal één keer getraind moeten worden om de vijf jaar, met de inhoud en training duur afhankelijk van het gebruik van diisocyanaten in combinatie met de concrete opdracht.

  Waar kan ik de Europese verordening terugvinden?

  De regelgeving is opgenomen in de Verordening (EU) 2020/1149 van de Commissie van 3 augustus 2020 en is consulteerbaar in verschillende Europese talen op de website van de Europese unie: eur-lex.europa.eu/legal-content

  Waar kan ik meer specifieke informatie bekomen?

  Meer informatie omtrent de regelgeving en trainingsprocedures, zie ook de Engelstalige gids van ISOPA & ALIPA: A guide to the REACH Restriction applying to diisocyanates: a-guide-to-the-reach-restriction-applying-to-diisocyanates Voor product-specifieke vragen contacteer info@resiplast.be

  logo